Arama

+
HEDEFLERİMİZ

HEDEFLERİMİZ

Anasayfa » HEDEFLERİMİZ

KURUMSAL

HEDEFLERİMİZ

HEDEFLERİMİZ

HEDEF 1 :
Öğrencilerimizi; sorgulayan, doğru bilgiye hızlı bir şekilde kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek.

HEDEF 2 :
Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak ayrıca Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm önerileri üretebilmeye yönlendirmek.

HEDEF 3 :
Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanını iyi kullanan, duygularını rahatça aktarabilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

HEDEF 4 :
Öğrencilerimizin ikinci bir dili etkin bir biçimde kullanarak, global gelişmeleri izleyebilmeleri ve uluslararası düzeyde başarılı olabilmeleri için gerekli altyapıyı sunmak.

HEDEF 5 :
Öğrencilerimizin teknolojiyi özümsemelerini sağlamak, eğitim ve iş yaşamında teknolojiyle iç içe olmanın artılarından yararlanabilmelerine olanak tanımak.

HEDEF 6 :
Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek.